Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Systém úhrady nákladů při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Sazebník obce HRUŠOVANY

Náklady podle § 17 odst. zákona,

- na pořízení 1 strany výtisku A4 Kč 5,-
- na pořízení 1 strany kopie A4 Kč 2,-
- na 1 ks nenahrané diskety Kč 20,-
- náklady spojené s použitou poštovní službou dle sazebníku České pošty


- jestliže se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu 200,- Kč za každou započatou hodinu.

- za každou ostatní započatou hodinu 100,- Kč.

- za úřední výkon (např. vydání potvrzení na vlastní žádost), který nemá souvislost s podáním informací 20,- Kč.