Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obecní úřad Hrušovany

Výroční zpráva za rok 2011
podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím , v účinném znění (od 1.1.2003)

I.

Počet podaných žádostí o informace (§18 odst.1 písm. a)

Nebyla podána žádná ústní žádost.

II.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm.c)

Žádné rozhodnutí Obecního úřadu Hrušovany nebylo přezkoumáno soudem.

IV.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno

(§18 odst. 1 písm. d)

V.

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona(§ 18 odst.1 písm.e)

Nebyly poskytnuty žádné další informace.


V Hrušovanech dne 29.1.2012


Ing. Petr Šmíd

starosta obce Hrušovany