Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


Obecní úřad Hrušovany

 

Výroční zpráva za rok 2016

podle § 18 zákona č.106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím , v účinném znění (od 1.1.2003)

I.

Počet podaných žádostí o informace (§18 odst.1 písm. a) v roce 2016 - 1 žádost

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti v roce 2016 - 0 žádostí

II.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí (§ 18 odst. 1 písm. b)

V roce 2016 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu (§18 odst. 1 písm.c)

Žádné rozhodnutí Obecního úřadu Hrušovany nebylo přezkoumáno v roce 2016 soudem.

IV.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné licence

(§18 odst. 1 písm. d)

V.

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich

vyřízení. V roce 2016 nebyly podány žádné stížnosti

(§18 odst. 1 písm. e)

VI.

(§18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - nejsou.

 

V Hrušovanech dne 31.1.2017


Ing. Petr Šmíd

starosta obce Hrušovany