Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
 
Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádostí o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
 
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Hrušovany zveřejňuje informace následujícími způsoby:
· na úřední desce
· na internetové úřední desce na portálu MOOL na adrese:
         www.obce-cv.cz
· informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
 
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.
 
· Ústně
osobně na Obecním úřadě ve Hrušovanech úředních dnech a v úředních hodinách:
telefonicky na tel. č.: 474692310
Písemně
na adrese: Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany,
faxem na fax. č.: 474692310
· Elektronickou poštou
e-mail: ou.hrusovany@volny.cz
(v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
ü utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
ü obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
ü skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
ü skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 
Aktualizace provedena dne: 17.1.2005