Obsah

5.4.      ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO KURZU

12.4.     PLAVECKÝ KURZ

19.4.     PLAVECKÝ KURZ

20.4.     LOGOPEDIE

20.4.     BESEDA O MYSLIVOSTI

jeho vznik půvab historii ,nauka o zvěři , myslivecké básničky dětem ,

předvedení mysliveckých trofejí. Návštěva pejska - speciálně vycvičeného jako nejbližšího kamaráda a druha myslivce.

23.4.     DEN ZEMĚ - HRUŠOVANSKÝ PARK

Smyslem projektu je rozvíjet u dětí prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Děti se učí poznávat a chápat,že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat.

24.4.     ODPOLEDNE PRO BATOLATA

adaptační odpolední pobyt v MŠ - hry a činnosti dětí s rodiči v prostředí mateřské školy

26.4.     PLAVECKÝ KURZ