Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Obecná charakteristika školy

 Mateřská škola v Hrušovanech je jedinou v obci a její historie sahá až do roku 1971. Původně byla v budově škola základní a ve zmíněném roce ji vystřídala škola mateřská. Její činnost a poslání bylo přerušeno pouze v letech , kdy pro nízký počet dětí byl  zřízen pouze Dětský útulek s jednou učitelkou. Od r.2003 je zdejší školička samostatnou organizací, kterou zřídila obec Hrušovany. Je to jednotřídní  venkovská škola.

Její sídlo je v budově obecního úřadu (kde se nachází také pošta) a zabírá celé 1.poschodí budovy a část přízemí, kde je umístěna šatna dětí, šatna zaměstnanců, úklidová komora a kancelář školy. Rozlehlá zahrada školy má 665 m2  a slouží potřebám dětí a pedagogů při plnění vzdělávacího programu i při volných činnostech.

Obec Hrušovany stojí na samém okraji okresu Chomutov a její součástí jsou další obce –Lažany a Vysočany. Našich služeb využívají v současné době také občané z Hořetic.

Mateřská škola se podílí na životě obce, spolupracuje se zřizovatelem, rodiči, občany obce a dalšími partnery.

Kapacita mateřské školy je stanovena dle hygienických a prostorových požadavků na 25 dětí předškolního věku. Má tedy pouze 1 třídu, která bývá v posledních 2 letech naplněna 20 až 25 dětmi.

Součástí školy je školní jídelna.