Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zápis dětí do Mateřské školy v Hrušovanech

 

Dne 11.5. 2020 bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Hrušovanech od školního roku 2020/2021.

Zápis proběhne v době od 13.00 do 16.00 hodin.

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:

-       rodný list dítěte

-       průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

- vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře 

 

Žádost „Přijetí dítěte do MŠ“ je možné

  •  vyzvednout si od 29.4. v mateřské škole Hrušovany
  • nebo si žádost vytisknout na stránkách školy

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ NAJDETE NA : www.obec-hrusovany.cz   nebo si je můžete vyzvednout v kanceláři školy.

 

Děti cizinců musí mít místo pobytu v obci Hrušovany, Lažany nebo Vysočany.

 

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě formu individuálního vzdělávání, podají "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte".

 

Jana Hrušíková

Ředitelka školy