Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

KONKRÉTNÍ POSTUP ZÁPISU    DO MŠ VE ŠK.R. 2020/2021

  • Vyvěšení informace – ZÁPIS DO MŠ HRUŠOVANY       9.4.2020
  • Vydávání žádostí s potvrzením lékaře od 27.4.2019 – buď v MŠ HRUŠOVANY nebo na www.obec-hrusovany.cz /Mateřská škola
  • ZÁPIS DO MŠ hrušovany  11.5.2020    OD 13 do 16 hodin

Při zápise je třeba doložit: žádost s potvrzením praktického lékaře o povinném očkování, rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce. V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů. Po 18.5.2019 až po ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

  • V souladu s ustanovením §36 zákona č.500/2004Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 20.5.2019 od 10 do 12hodin v Mateřské škole Hrušovany nebo si domluvit jiný termín s ředitelkou školy ( tel.: 602279569).

Po tomto termínu ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ Hrušovany.

  • Seznam registračních čísel PŘIJATÝCH DĚTÍ bude do 31.5.2020 zveřejněn na ÚŘEDNÍ DESCE obce (před MŠ )  a na www.obec-hrusovany /mateřská škola
  • ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ se vydává zákonným zástupcům ve čtvrtek 4. 6.2020 v ředitelně mateřské školy v době od 10 do 15.00 hodin v ředitelně mateřské školy.  V případě, že si jej zákonný zástupce nevyzvedne, bude mu rozhodnutí následně odesláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.