Obsah

Povinné informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

 

Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Chomutovsko na roky 2018, 2019

schválený valnou hromadou svazku dne 22. 11. 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Chomutovsko www.dso-chomutovsko.cz

a je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři svazku ul. Táboritská čp. 115/4, 430 01 Chomutov.“

 

Rozpočet svazku obcí Chomutovsko na rok 2017

schválený valnou hromadou svazku dne 22. 11. 2016 byl zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Chomutovsko www.dso-chomutovsko.cz

a je k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři svazku ul. Táboritská čp. 115/4, 430 01 Chomutov.“

 

Návrh zú 2016 - Chomutovsko

Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chomutovsko za rok 2016

Příloha č. 2 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12

Příloha č. 3 - Seznam drobného dlouhodobého majetku

 

Rozpočtové opatření č.4-2017 DSO Chomutovsko

Př. 3_RO č. 4-2017_Chomutovsko_07-08-2017

Př. 1_Prezenční listina_6-2017

Př. 2_Propozice pro mobilní aplikaci

ZÁPIS_6-2017_RADA_CHOMUTOV_07-08-2017