Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012.

zde ke stažení

O B E C     H R U Š O V A N Y

 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

 

Zastupitelstvo obce Hrušovany se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, ze dne 9. 11. 2011.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Jiří Miklovič

místostarosta

Ing. Petr Šmíd

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:         .................... 2012

 

Sejmuto z úřední desky dne:             .................... 2012

Vyvěšeno: 30. 3. 2012

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět