rozšířené vyhledávání
Facebook
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Povinně zveřejněné informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

úplný název školy:

 •  Mateřská škola Hrušovany 15

důvod a způsob založení povinného subjektu: 

 • Zřizovatelem školy je obec Hrušovany, Hrušovany č.p.15, 431 43 Hrušovany u Chomutova, tel.: 474 692 310
 • Důvod a způsob založení :

Příspěvková organizace jako MŠ poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předmět její činnosti je dále vymezen v § 33 školského zákona, v platném znění.   

 

​Organizační struktura školy: 

ŘEDITELKA ŠKOLY

UČITELKY MŠ,                                    VEDOUCÍ ŠJ         ŠKOLNÍ ASISTENKA

ASISTENTKA PEDAGOGA                KUCHAŘKA

 

 

       kontaktní údaje povinného subjektu:

kontaktní poštovní adresa

 • Mateřská škola Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany

adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Mateřská škola Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany

 

úřední hodiny:

 • září až červen: 10 – 12 hod
 • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace

telefonní čísla:

 • 602 279 569, 474 692 310 – kl.21, 20

číslo datové schránky:

34xuyqg

​adresa internetové stránky:

    adresa e-podatelny:

ms-hrusovany@volny.cz

bankovní spojení:

61062002/2700 UniCredit Bank

  IČ:  70694966

DIČ: nejsme plátci DPH

Hlavní dokumenty školy:

Školní vzdělávací program

Školní řád

žádosti o informace

 • podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

- k dispozici v sekci Dokumenty pro rodiče:

 • žádost o přijetí

 

 

Popisy postupů
- řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Předpisy
předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytovnání informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací :

 • černobílé kopírování a tisk – formát A4 jednostranný     3,-kč/A4

Licenční smlouvy

 • vzory licenční smluv a výhradní licence  -žádné nejsou

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/