rozšířené vyhledávání
Facebook
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

Povinně zveřejněné informace

Úplný název školy

Mateřská škola Hrušovany 15

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Zřizovatelem školy je obec Hrušovany, Hrušovany č.p.15, 431 43 Hrušovany u Chomutova,
Tel.: 474 692 310

Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace jako MŠ poskytuje předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předmět její činnosti je dále vymezen v § 33 školského zákona, v platném znění.

Organizační struktura školy
 • Ředitelka školy
 • Učitelky MŠ
 • Vedoucí ŠJ
 • Školní asistentka
 • Asistentka pedagoga
 • Kuchařka

Kontaktní údaje povinného subjektu

Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Hrušovany 15, 431 43 Hrušovan

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany


Úřední hodiny
 • září až červen: 10:00 - 12:00 hod.
 • v období prázdnin může dojít ke změně, bližší informace

Telefonní čísla
 • 602 279 569, 474 692 310 – kl.21, 20

Číslo datové schránky
 • 34xuyqg

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny

Bankovní spojení
 • 61062002/2700 UniCredit Bank


IČ:  70694966
DIČ: nejsme plátci DPH


Hlavní dokumenty školy
 • Školní vzdělávací program
 • Školní řád

Žádosti o informace
 • podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

K dispozici v sekci Dokumenty pro rodiče:

 • žádost o přijetí

Popisy postupů

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
postup dle POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 


Předpisy
 • předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Sazebník úhrad za poskytovnání informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:

 • černobílé kopírování a tisk - formát A4 jednostranný 3,-kč/A4

Licenční smlouvy
 • vzory licenční smluv a výhradní licence - žádné nejsou

Mateřská škola

Svátek

Svátek má Nina

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fotogalerie na rajce.net

Fotogalerie na rajce.net

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/