Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Hrušovany 


Ves se poprvé připomíná v r. 1209, pozdější zaznamenané zprávy jsou z období let 1380 až 1387, v souvislosti se zdejším farním kostelem. V té době obec vlastnili Lobkovitzové, od roku 1739 byla vlastníkem chomutovská obec. Z té doby se traduje přestavba renesanční tvrze na barokní zámek, k němuž byly, v 19. století, přistaveny hospodářské části. Rozvoj sídla úzce souvisel s rozmachem šlechtických statků na venkově. Gotický farní kostel v srdci návsi, byl v r. 1678, nahrazen barokním kostelem Sv. Bartoloměje. Žel, v r. 1965 byl zbourán z důvodu pokročilé devastace. Nedochovaly se ani ostatní významné církevní objekty.

OZNÁMENÍ

Vážení spoluobčané.

Obec Hrušovany se zúčastnila v roce 2009 soutěže Vesnice roku a v krajském kole se umístila na 1. místě.

Výsledky budou v naší obci slavnostně vyhlášeny dne 11.8.2009.

I pro naše občany připravujeme oslavu tohoto vítězství...

Mám z tohoto vítězství nesmírnou radost a musím tímto poděkovat především všem, kteří se podílejí a i dříve podíleli na zvelebování naší krásné "vesničky"

10.7.2009.

ing. Petr Šmíd - starosta obce Hrušovany

Protokol vyhodnocení krajského kola - zde ke stažení

.

.

15. - 20. 10. 2019

pozvánka na divadelní představení "S hlavou v oblacích" pořádané dne 19.10.2019 od 18:00 v kulturním domě v Hrušovanech, vstupné 50,- Kč

Úřední deskaZobrazit více

9. - 20. 10. 2019

Sběrová sobota v obci Hrušovany a Lažany 19.10.2019

Úřední deskaZobrazit více

8. - 24. 10. 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH“ na silnici č. III/22530 v obci Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

4. - 21. 10. 2019

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Úřední deskaZobrazit více

20. 9. 2019 - 31. 10. 2022

Opatření obecné povahy

Úřední deskaZobrazit více

20. 9. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování odpadů.

Úřední deskaZobrazit více

20. 8. 2019 - 11. 9. 2020

Zveřejnění odpovědi na dotaz dle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, ze dne 19.8.2019

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2019 - 30. 6. 2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HRUŠOVANY 2018

Úřední deskaZobrazit více

19. 6. 2019 - 30. 6. 2020

závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. - 31. 12. 2019

Rozpočtové změny - obec Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

4. 4. 2019 - 31. 12. 2022

Ministerstvo Zemědělství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřední deskaZobrazit více

22. 3. 2019 - 31. 3. 2020

Schválený rozpočet DSO 2019

Úřední deskaZobrazit více

8. 1. 2019

DSO_2019_Povinné informace dle zákona č.250-2000 Sb

Úřední deskaZobrazit více

2. 1. 2019 - 31. 3. 2020

schválený rozpočet obec 2019 podle ODPA

Úřední deskaZobrazit více

2. 1. 2019 - 31. 3. 2020

schválený rozpočet obec 2019 podle ODPA

Úřední deskaZobrazit více

25. 10. 2018 - 4. 11. 2019

Výsledky fyzické analýzy směsného komunálního odpadu v obci Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

1. 10. 2018 - 31. 10. 2019

rozpočtové změny obce Hrušovany 4-14

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. 2018

Řád veřejného pohřebiště obce Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

25. 5. 2018 - 30. 6. 2028

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Úřední deskaZobrazit více

29. 1. 2018

Policie ČR nábor

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. 2017

Výstavba místní komunikace, Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

30. 11. 2017

Oprava komunikace na p.p.č. 650/7, 650/5, a 650/3 v k.ú. Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

17. 11. 2017

Oznámení o obdržení petice

Úřední deskaZobrazit více

31. 10. 2017

Stavební úpravy bytového domu Hrušovany 11, Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

27. 9. 2017

Oznámení o konání sběrové soboty v obci Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

18. 8. 2017

Odpověď dle zákona 106/99 sb.

Úřední deskaZobrazit více

1. 8. 2017

Stavební úpravy bytového domu Hrušovany 11, Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

9. 6. 2017

svazek obcí Chomutovsko - Povinné informace

Úřední deskaZobrazit více

23. 3. 2017 - 31. 12. 2021

střednědobý výhled rozpočtu DSO Rozvoj 2017-2021

Úřední deskaZobrazit více

20. 2. 2017 - 9. 3. 2020

Smlouva s FK Čechie

Úřední deskaZobrazit více

20. 12. 2016

Nařízení Obce Hrušovany č. 1/2016

Úřední deskaZobrazit více

4. 11. 2016

Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko

Úřední deskaZobrazit více

1. 11. 2016

Úpravy územního plánu

Úřední deskaZobrazit více

2. 6. 2016

Dočasná změna a výluky v jízdách autobusů

Úřední deskaZobrazit více

31. 5. 2016

závěrečný účet obce Hrušovany za rok 2015

Úřední deskaZobrazit více

30. 5. 2016

Návrh rozpočtu DSO Chomutovsko

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

DSO Rozvoj - závěrečný účet a přezkum hospodaření

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

Krizový manuál pro obyvatelstvo obce Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

cestování s dětmi do zahraničí

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. 2015

Pravidla podpory - č.2/2015 - zemědělská výroba

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. 2015

Pravidla podpory č.1/2015 - obydlení obce

Úřední deskaZobrazit více

23. 4. 2015

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

31. 3. 2015

ozv č.1 / 2015 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Úřední deskaZobrazit více

28. 3. 2014

OZV č.1 / 2014 o poplatku ze psů

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2013

Ceník zapůjčení techniky platný od 1.5.2013

Úřední deskaZobrazit více

30. 3. 2012

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012.

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

OZV č.3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

Nařízení obce Hrušovany č. 02/2011 kterým s estanovují maximální ceny některých služeb krematorií a pronájmu obřadních místností

Úřední deskaZobrazit více