Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Hrušovany 


Ves se poprvé připomíná v r. 1209, pozdější zaznamenané zprávy jsou z období let 1380 až 1387, v souvislosti se zdejším farním kostelem. V té době obec vlastnili Lobkovitzové, od roku 1739 byla vlastníkem chomutovská obec. Z té doby se traduje přestavba renesanční tvrze na barokní zámek, k němuž byly, v 19. století, přistaveny hospodářské části. Rozvoj sídla úzce souvisel s rozmachem šlechtických statků na venkově. Gotický farní kostel v srdci návsi, byl v r. 1678, nahrazen barokním kostelem Sv. Bartoloměje. Žel, v r. 1965 byl zbourán z důvodu pokročilé devastace. Nedochovaly se ani ostatní významné církevní objekty.

OZNÁMENÍ

Vážení spoluobčané.

Obec Hrušovany se zúčastnila v roce 2009 soutěže Vesnice roku a v krajském kole se umístila na 1. místě.

Výsledky budou v naší obci slavnostně vyhlášeny dne 11.8.2009.

I pro naše občany připravujeme oslavu tohoto vítězství...

Mám z tohoto vítězství nesmírnou radost a musím tímto poděkovat především všem, kteří se podílejí a i dříve podíleli na zvelebování naší krásné "vesničky"

10.7.2009.

ing. Petr Šmíd - starosta obce Hrušovany

Protokol vyhodnocení krajského kola - zde ke stažení

.

.

17. 5. - 2. 6. 2016

veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

DSO Rozvoj - závěrečný účet a přezkum hospodaření

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

Krizový manuál pro obyvatelstvo obce Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. - 1. 6. 2016

Oznámení obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04

Úřední deskaZobrazit více

16. 5. 2016

cestování s dětmi do zahraničí

Úřední deskaZobrazit více

9. - 25. 5. 2016

Zápis pro školní rok 2016/2017

Úřední deskaZobrazit více

2. 5. - 20. 6. 2016

informace o vodovodech a kanalizacích

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 30. 5. 2016

Veřejná vyhláška - finanční úřad - daň z nemovitosti

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. 2015

Pravidla podpory - č.2/2015 - zemědělská výroba

Úřední deskaZobrazit více

30. 6. 2015

Pravidla podpory č.1/2015 - obydlení obce

Úřední deskaZobrazit více

23. 4. 2015

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Hrušovany

Úřední deskaZobrazit více

31. 3. 2015

OZV. č.2/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deskaZobrazit více

31. 3. 2015

ozv č.1 / 2015 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Úřední deskaZobrazit více

1. 4. 2014

OZV č.2/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Úřední deskaZobrazit více

28. 3. 2014

OZV č.1 / 2014 o poplatku ze psů

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2013

Ceník zapůjčení techniky platný od 1.5.2013

Úřední deskaZobrazit více

30. 3. 2012

Obecně závazná vyhláška č. 01/2012.

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

OZV č.3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

OZV č.2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Úřední deskaZobrazit více

1. 7. 2011

Nařízení obce Hrušovany č. 02/2011 kterým s estanovují maximální ceny některých služeb krematorií a pronájmu obřadních místností

Úřední deskaZobrazit více

1. 8. 2003

OZV č. 01/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků FRB

Úřední deskaZobrazit více