rozšířené vyhledávání
Facebook Mapa webu
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

Školní jídelna

Škola: Mateřská škola Hrušovany 15, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.: 13/23
Účinnost od: 1.9. 2023
Spisový znak: 2.1-23
Skartační znak:  S5
Změny: aktualizace 24.8.23


Adresa školy:

Mateřská škola
Hrušovany 15
431 43

Telefon: 474 692 310-kl.20,21
Mobil: 602 279 569

Vedoucí ŠJ a kuchařka: Gabriela Miklovičová

 

                           

Zásady provozu
 • Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o  školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů ( 17/2015 Sb.)
 • zákonem č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů
 • zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 • vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/ 2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných a č. 410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení pro výchovu a vzděláními dětí a mladistvých, v platném znění
 • vyhláškou ministerstva financí č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými ve vyhlášce o školním stravování  (v příloze č.1 této vyhlášky) a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených (v příloze č.2 )  vyhlášky o školním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Dietní stravování neposkytujeme.

 

Organizace stravování
 • příprava stravy je zajišťována denně přímo ve školní jídelně
 • dodávání potravin zajišťuje: Obchod v Hrušovanech, f. BIDFOOD-NOWACO , Libor Fryč, GASTROPLUS
 • provoz školní jídelny:
  v době přesnídávek od 9.00 - 9.30 hod.
  v době oběda            od 11.30 - 12.00 hod.
  v době svačin           od 14.00 - 14.30 hod.
 • dohled nad bezpečností a ochranou dětí a čistotou stolů během výdeje zajišťuje personál školy
 • podávání svačin, obědů a přesnídávek u mladších dětí zajišťuje učitelka, u starších dětí je systém částečně samoobslužný
 • možnost přídavků jídla a pití na požádání dítětem
 • časový odstup jednotlivých jídel v předškolním zařízení nesmí přesáhnout 3 hodiny
 • příprava a doplňování nápojů zajišťuje výhradně školní jídelna, nápoje používané k zajištění pitného režimu (pitná voda, ovocné sirupy, džusy) dále teplé nápoje (čaje, mléka, kakaa, bílé kávy…). Nápoje jsou připravovány hned na začátku provozní doby v uzavíratelné nádobě a jsou neustále doplňovány. Další jsou také připravovány jako součást svačin, obědu a přesnídávek. Systém obsluhy také částečně samoobslužný.
 • Použité nádobí je viditelně odděleno od čistého, během dne je zajišťována kontrola a výměna použitého nádobí

 

Výše stravného

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhl.107/2008 Sb. O školním stravování příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.


Strávníci

3-6 let

 • přesnídávka  10,-
 • oběd  24,-
 • svačina  9,-

Celkem 44,-kč

 

7 let

 • přesnídávka  12,-
 • oběd  26,-
 • svačina  9,-

Celkem  47,-kč

 

15 a více let

 • oběd  48,-kč           

                       

Způsob úhrady stravného
 • hotově v kanceláři školy vždy do 5  dnů od vyvěšení na nástěnce pro rodiče  nebo do stejné doby na účet školy – č.ú. 61062002/2700
 • odhlášené stravné v jednom měsíci je další měsíc odečteno
 • Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno z docházky MŠ a tím pádem i ze stravování. Dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35, v platném znění.
 • Vyúčtování stravného je prováděno každý měsíc

 

Přihlášení stravného
 • dítě je ke stravnému přihlášeno automaticky po přijetí do mateřské školy

 

Odhlášení stravného
 • omluvenkou v aplikaci NAŠE MŠ, telefonicky nebo osobně vždy den předem v provozní době školy
 • Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník (dítě) nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den nemoci.
  Oběd si může vyzvednout v kuchyni MŠ do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
  Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.
  Při odběru do jídlonosiče se dodržují předepsané hygienické zásady viz." Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."
 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Závěrečné  ustanovení

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.
Provozní řád  nabývá platnost dne 1.9.2023.
Je vyvěšen na nástěnce v prostoru šaten MŠ.

 

Gabriela Miklovičová, vedoucí ŠJ
V  Hrušovanech, dne 24.8.2023

Mateřská škola

Svátek

Svátek má Zdeňka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fotogalerie na rajce.net

Fotogalerie na rajce.net

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů