rozšířené vyhledávání
Facebook
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

STRÁNKY SE UPRAVUJÍ

Školní jídelna

Škola: Mateřská škola Hrušovany 15, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Č.j.: 44/18

Účinnost od: 1.9. 2018

Spisový znak: Ř-1-18

Skartační znak: A 5

Změny:

 

 

Adresa školy:      Mateřská škola

 Hrušovany 15

 431 43

Telefon:    474 692 310-kl.20,21

                   602 279 569

Vedoucí ŠJ: Gabriela Miklovičová

Kuchařka: Eva Baarová

                           

Zásady provozu

 

 1. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb. o  školním stravováním, ve znění pozdějších předpisů ( 17/2015 Sb.)
 2. zákonem č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů
 3. zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
 4. vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 602/ 2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných a č. 410/2005 sb., o hygienických požadavcích na prostor a provoz zařízení pro výchovu a vzděláními dětí a mladistvých, v platném znění
 5. vyhláškou ministerstva financí č. 17/2008 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění vyhlášky č. 96/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými ve vyhlášce o školním stravování  (v příloze č.1 této vyhlášky) a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených (v příloze č.2 )  vyhlášky o školním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Dietní stravování neposkytujeme.

 

Organizace stravování

 

 • příprava stravy je zajišťována denně přímo ve školní jídelně
 • dodávání potravin zajišťuje: Obchod v Hrušovanech, f. BIDFOOD-NOWACO , AVENTA, GASTROPLUS
 • provoz školní jídelny :     v době přesnídávek   od 9.00 - 9.30 hod.

 v době oběda                        od 11.30 – 12.00 hod.

v době svačin            od 14.00 - 14.30 hod.

 

 • dohled nad bezpečností a ochranou dětí a čistotou stolů během výdeje zajišťuje personál školy
 • podávání svačin, obědů a přesnídávek u mladších dětí zajišťuje učitelka, u starších dětí je systém částečně samoobslužný
 • možnost přídavků jídla a pití na požádání dítětem
 • časový odstup jednotlivých jídel v předškolním zařízení nesmí přesáhnout 3 hodiny
 • příprava a doplňování nápojů zajišťuje výhradně školní jídelna, nápoje používané k zajištění pitného režimu (pitná voda, ovocné sirupy, džusy) dále teplé nápoje (čaje, mléka, kakaa, bílé kávy…). Nápoje jsou připravovány hned na začátku provozní doby v uzavíratelné nádobě a jsou neustále doplňovány. Další jsou také připravovány jako součást svačin, obědu a přesnídávek. Systém obsluhy také částečně samoobslužný.
 • Použité nádobí je viditelně odděleno od čistého, během dne je zajišťována kontrola a výměna použitého nádobí

 

 

Výše stravného:

 

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhl.107/2008 Sb. O školním stravování příloha č. 2.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

STRÁVNÍCI:

3-6 let          přesnídávka   9,-

                   Oběd            18,-

                   Svačina         8,-

Celkem                                  35,-kč

 

7 let             přesnídávka   9,-

                   Oběd            19,-

                   Svačina         9,-

Celkem                                  37,-kč

 

15 a více let 

                        Oběd            36,-kč           

                       

 

Způsob úhrady stravného:

 • hotově v kanceláři školy vždy do 5  dnů od vyvěšení na nástěnce pro rodiče  nebo do stejné doby na účet školy – č.ú. 61062002/2700
 • odhlášené stravné v jednom měsíci je další měsíc odečteno
 • Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno z docházky MŠ a tím pádem i ze stravování. Dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35, v platném znění.
 • Vyúčtování stravného je prováděno každý měsíc

 

 

 

 

Přihlášení stravného:

 • dítě je ke stravnému přihlášeno automaticky po přijetí do mateřské školy

 

 

Odhlášení stravného:

 • osobně nebo telefonicky se hlásí na třídě nebo u vedoucí školní jídelny vždy den předem, výjimečně (při onemocnění) do 8,00 hodin v den odhlášení
 • Podle § 4 odst. 9. vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník (dítě) nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den nemoci.
  Oběd si může vyzvednout v kuchyni MŠ do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit.
  Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době výdeje stravy.
  Při odběru do jídlonosiče se dodržují předepsané hygienické zásady viz." Pokyny pro výdej stravy do jídlonosičů."
 • Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

 

Závěrečné  ustanovení


S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.
Provozní řád  nabývá platnost dne 1.9.2018.
Je vyvěšen na nástěnce v prostoru šaten MŠ.

 

Jana Hrušíková, vedoucí ŠJ

 


V  Hrušovanech, dne 1.9.2018

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/