rozšířené vyhledávání
Facebook Mapa webu
Obec Hrušovany
Obec Hrušovany

Kontakt:

​​​​Obecní úřad Hrušovany, Hrušovany 15
431 43 Hrušovany u Chomutova

​​​​+420 474 692 310

​​ou.hrusovany@volny.cz

​​ID: p2zbdy3

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podáním, učiněným u Obecního úřadu Hrušovany, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§ 16 odst. 1 a 2 zákona). (Na postup odvolání se vztahuje správní řád.)

Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce.
V ostatních případech rozhoduje starosta obce Hrušovany.

Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený obecnímu úřadu, resp. příslušný referát podle organizační struktury.

Podle obecné úpravy ve správním řízení je termín předání odvolání odvolacímu orgánu “co nejdříve”, nejpozději do 30 dnů.

O odvolání se rozhoduje ve lhůtě do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§ 16 odst. 3 zákona).

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat (§ 16 odst. 4 zákona).

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 6 zákona).

Obecní úřad

Svátek

Svátek má Zdeňka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Fotogalerie na rajce.net

Fotogalerie na rajce.net

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Geoportál GEPRO

Mapa GePro

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

FK ČECHIE HRUŠOVANY

http://fkcechiehrusovany.wgz.cz/

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů